Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์/แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานอปท.ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
16 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
16 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว
16 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองอัฉริยะ
16 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท.
16 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน
15 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการทำแบบสำรวจ ITAS ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ว5402 ลว 14 พ.ย. 2561
15 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
14 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนและอาคารประกอบ
14 พ.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th