Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2563
ถึง
27 ก.ย. 2563
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 29 รายการ
19 ก.พ. 2563
ถึง
19 ก.พ. 2563
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Racycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 121 - 02 สายบ้านโนนกอง - บ้านโนนจาน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5018 ตร.เมตร ด้วยวิธีประกว
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 พ.ย. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินของราชการ
11 ก.ย. 2562
ถึง
11 ก.ย. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
27 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา
26 มี.ค. 2562
ถึง
26 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (ศทอ.) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
08 มี.ค. 2562
ถึง
08 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (ศทอ.) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค. 2562
ถึง
07 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
06 มี.ค. 2562
ถึง
06 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ก.พ. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.129-02 สายทางบ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6420 ตารางเมตร ด้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th