Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์/แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2559 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การเจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฯ
07 ก.ย. 2559 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
03 ส.ค. 2559 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
08 มิ.ย. 2559 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แบบรายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS
07 ก.ย. 2558 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือล่าช้า
24 ก.ค. 2558 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ คู่มือสำหรับประชาชน สถจ.ศรีสะเกษ
17 พ.ค. 2555 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
27 ม.ค. 2554 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th