สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 3) ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ : 045-613786 โทรสาร : 045-613786 ต่อ 12 อีเมล์ :
admin@srisaketcal.go.th
Powered By WNT.CO.TH