Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์/แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 (04 ก.พ. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ (30 ม.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการขุดลอกร่องสะแบงตอนบน บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง อ.กันมรา... (30 ม.ค. 2562)  
แจ้งแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กร... (25 ม.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึก... (21 ม.ค. 2562)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั... (21 ม.ค. 2562)
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (15 ม.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสน... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในอาคารสถาน... (14 ม.ค. 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (06 ธ.ค. 2561)
การเจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฯ (05 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (07 ก.ย. 2559)
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (03 ส.ค. 2559)
แบบรายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (08 มิ.ย. 2559)
คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือล่าช้า (07 ก.ย. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน สถจ.ศรีสะเกษ (24 ก.ค. 2558)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (17 พ.ค. 2555)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ศรีสะเกษ (27 ม.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกล... (06 ก.พ. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องสะ... (01 ก.พ. 2562)  
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารอนุบาลหลังเก่า (โรงเรียนเทศบาล 2... (09 ม.ค. 2562)  
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคร... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนว... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจ... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลการจำหน่ายขยะ (RDF)(Fefuse Derivied Fuel)... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (07 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (21 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปร... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
สรรพาสามิตแจ้งนำส่งรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน ม.ค. 2562 (15 ก.พ. 2562)  
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน (15 ก.พ. 2562)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (15 ก.พ. 2562)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (14 ก.พ. 2562)
การประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหา... (14 ก.พ. 2562)
การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร... (14 ก.พ. 2562)
ระเบียบชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัด.... (14 ก.พ. 2562)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (13 ก.พ. 2562)
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (13 ก.พ. 2562)
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562 (12 ก.พ. 2562)
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส... (12 ก.พ. 2562)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (12 ก.พ. 2562)
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 ก.พ. 2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ... (11 ก.พ. 2562)
กรมสรรพากรแจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน ื9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตรให้องค์รบ... (11 ก.พ. 2562)
อุทยานแห่งชาติโอนเงินรายได้ให้ องค์การบริหารส่วนตำบล (11 ก.พ. 2562)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (11 ก.พ. 2562)
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ (11 ก.พ. 2562)
ข้อหารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (11 ก.พ. 2562)
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (11 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th